Ekologizácia Vašich výrobkov a služieb

Podniky, ktoré ponúkajú udržateľné výrobky a služby, na trhu vynikajú - znižujte preto vplyv Vašej činnosti na životné prostredie, zvyšujte predaj a dosahujte zeleného rastu v súlade s touto požiadavkou.

Úvod

Ekologizácia Vášho výrobku a služby je správna vec, ktorú môžete urobiť pre zníženie vplyvu činnosti Vašej spoločnosti na životné prostredie. Dáva to tiež dokonalý zmysel z obchodného hľadiska a rovnako poskytuje skvelé marketingové možnosti. Pomáha tiež chrániť váš podnik pred budúcimi výkyvmi cien energií a nákladov na zdroje.

Aby mohli byť Váše výrobky alebo služby "ekologizované", budete sa musieť pozrieť mimo váš podnik. Niekedy väčšinový vplyv, ktorý má Váš výrobok / služba na životné prostredie, vzniká v nadväznosti na Vašu prevádzku. Napríklad počas spracovania a prepravy surovín alebo pri používaní výrobku. Tieto vplyvy môžu ovplyvňovať cenu výrobku, služby alebo ochotu nakupovať v prípade, že ceny energie stúpnu.

Aj keď tieto emisie môžu byť mimo Vašu priamu kontrolu, neznamená to, že by mali byť ignorované. Preto je pri úvahách, ako znížiť dopad Vašich výrobkov alebo služieb na životné prostredie dôležité, aby bol v popredí Vášho záujmu celý ich životný cyklus.

Odporúčania

 1. Materiály
  Tam, kde je to možné, znížte spotrebu surovín a hľadajte možnosti šetrné k životnému prostrediu.
   
 2. Výroba
  Tam,kde je to možné, zmeňte výrobný postup s cieľom znížiť spotrebu energie a vody. Zjednodušte obalový dizajn výrobkov, aby ste znížili množstvo a objem obalového materiálu. Pokiaľ možno zamedzte tvorbe odpadu vo výrobných procesoch. 
   
 3. Maloobchodní predaj
  Tam, kde je to možné, zmeňte spôsob balenia. Zvážte, či by Vaše výrobky mohli byť distribuované spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu.
   
 4. Doba používania výrobku
  Vezmite do úvahy celú dobu životnosti výrobku. Bolo by možné ju predĺžiť tým, že by bol výrobok ľahšie opraviteľný? Bolo by možné predĺžiť životnosť niektorých jednorazových komponentov? Je možné znížiť prevádzkové spotrebu energie tým, že sa zvýši jej energetická účinnosť?
   
 5. Koniec životného cyklu výrobku
 • Opetovné využitie: Podporujte opätovné využitie výrobku po uplynutí doby jeho pôvodného použitia.
 • Recyklácia: Navrhnite nové využitie a balenie výrobku, aby ste maximálne využili všetkého, čo možno na konci jeho životnosti recyklovať.
 • Likvidácia: Minimalizujte použitie obalov, najmä v prípade, keď ich nie je možné recyklovať.

 

 

Ďalšie informácie

Aby ste získali predstavu o tom, kam smerujete, "zelené" výrobky pravdepodobne:
 

 • Budú energeticky účinné a asi budú mať potenciál ďalej využívať obnoviteľné zdroje energie, napr. fotovoltaické panely,
 • Zanechávajú nižšiu uhlíkovú stopu (tzn., že sú vyrobené z materiálov, ktoré sú menej energeticky náročné na výrobu),
 • Majú kladný vplyv na životné prostredie v porovnaní s ďalšími porovnateľnými výrobkami, napr. nízkoteplotnými detergenty,
 • Budú vyrobené z menšieho možstva nebezpečných látok; a
 • Budú ľahko recyklovateľné alebo samotné sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.
   

U služieb je to o niečo abstraktnejšie, ale príklady uvádzajú:
 

 • „Zelené“ sviatky, ktorých súčasťou sú nízkouhlíkové cestovania a ubytovania,
 • „Zelené akcie“, ktoré sa konajú na energeticky úsporných miestach, produkujú málo odpadu a podávajú bio potraviny,
 • „Zelené kuriéry“, ktorí kvôli úspore energie používajú elektrické / hybridné vozidlá pre hromadná doručenie.
   


Zapojte svoj dodávateľský reťazec
 


Pre zníženie dopadu Vášho výrobku alebo služby na životné prostredie môže jednoduchšie zapojiť existujúceho dodávateľa než sa pokúšať nájsť efektívnejšieho dodávateľa. Ak máte veľa dodávateľov, prvým krokom je identifikácia takého, ktorý zanecháva najnižšiu uhlíkovú stopu. Zistenie, aké emisie uhlíka dodávatelia zanechávajú, to Vám pomôže rozvíjať s nimi lepšie vzťahy, pretože tým, že im pomôžete identifikovať a znižovať neefektívne kroky v ich procesoch znížite ich náklady. To Vás tiež následne môže ochrániť pred nárastom cien od Vašich dodávateľov.
 


Ceny dodávateľov energie
 


Ekologizácia Vášho výrobku alebo služby dáva z obchodného hľadiska dokonalý zmysel. Ceny dodávateľov energie (plynu a elektriny) sa v priebehu posledných 10 rokov stále zvyšujú a neefektívne, uhlíkovo náročné dodávateľské reťazce budú kvôli regulácii stále nákladnejšie. V dôsledku toho Vaše vytvorenie udržateľnejšieho výrobku / služby, na ktorého výrobu a expedíciu sa spotrebuje menej energie, uchráni pred budúcimi výkyvmi cien energií.
 


Zverejňujte dosiahnuté úspechy
 


Umožnite, aby vďaka udržateľným podnikateľským kreditom Vaša činnosť, tovar a služby vynikli nad Vašimi konkurentmi. Premyslite si, ako využiť dosiahnutých úspechov v externej komunikácii a počas výberových konaní. Môžete to efektívne realizovať tým, že získate poverenia a certifikáciu. Existuje veľa možností, vykonajte preto vlastný prieskum alebo sa spýtajte na radu odborníkov projektu START2ACT.
 

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Nainštalujte rozvody k zariadeniam s vypínačmi. Uľahčíte tým vypínanie techniky na konci dňa.

Bolo to pre Vás užitočné?