Tip na dnešný deň
Vypnite všetky zariadenia pri odchode z kancelárie a počas dovolenky.

Bolo to pre Vás užitočné?