Synergie

Synergie s inými projektmi EÚ

Tieto európske projekty zdieľajú podobné ciele ako projekt START2ACT. Usilujú sa o vytvorenie ekologickejšieho prostredia, pomáhajú podnikom zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom enviromentálnych opatrení alebo zavádzania energeticky úsporných opatrení a služieb pozitívne ovplyvňujúcich Európsky trh a systém spoločnosti Tým, že v rámci európskych projektov spolupracujeme virtuálne aj na osobnej úrovni, môžeme vzájomne zviditeľniť ich celkový dopad, či už online alebo offline.

ICTFOOTPRINT.EU
ORBEET
GAIA
GREENSOUL
SHAPE ENERGY
PEAKAPP

LOWUP
ENCOMPASS
PENNY PROJECT

ETEACHER

ENERGISE

ENTROPY

 

Miestne spolupráce

Lokálni partneri úzko spolupracujú s členmi konzorcia START2ACT v jednotlivých krajinách a spoločne sa usilujú zapojiť začínajúcich a mladých malých a stredných podnikateľov (STARUPS, MSP) v prijímaní opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Počet lokálnych partnerov neustále rastie od začiatku projektu. Tešíme sa na nové partnerstvá s ďalšími partnermi.

Tip na dnešný deň
Začnite šetriť hneď pri nákupe zariadenia - kúpa energeticky šetrného zariadenia pomáha znižovať náklady na energiu hneď od začiatku podnikania.

Bolo to pre Vás užitočné?