Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku pre malé a stredné podniky (SME)

Pre všetkých zamestnancov, manažérov a vlastníkov mladých SME (malých a stredných podnikov).

Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku - vzdelávacie aktivity pozostávajú z 3 vzdelávacích jednotiek priamo u mladých SME (malých a stredných podnikov). START2ACT energetický expert navštívi podniky a bude rozvíjať školenie na mieru pre ich konkrétne požiadavky. Prednastavená, ale flexibilná modulárna konštrukcia zaručuje vysokú účinnosť školenia:

  • SEE - oboznámenie sa s dostupnými nástrojmi a možnými prínosmi energetickej efektívnosti.
     
  • CHECK - analýza súčasného stavu a možných úspor.
     
  • ACT - prevzať a realizovať navrhované riešenia, s priebehom od rýchlych a jednoduchých riešení k hĺbkovej podpore.
     
 

 

Zaujali Vás vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku?

Registrujte sa tu.
 

start2act@siea.gov.sk

 

Na dosiahnuitie maximálneho vplyvu odovzdávaného SME (malým a stredným podnikom), budú odborníci START2ACT sprevádzať vzdelávacie jednotky priamo na pracovisku SME s komplexným systémom monitorovania spätnej väzby a budú podporovať zúčastnené spoločnosti interaktívnymi online platformami vrátane komplexných databáz poznatkov, modulárnych výučbových systémov vzdelávania (e-learning) a funkciou "opýtaj sa experta".

 

Tip na dnešný deň
Vypnite elektrické spotrebiče zo siete cez noc alebo keď ich nepoužívate. Toto opatrenie vám môže priniesť úsporu aj 90 EUR ročne.

Bolo to pre Vás užitočné?