Podujatia

START2ACT Prednáška v CENTIRE, Bratislava

10. októbra sme pokračovali vo vzdelávaní zástupcov startupov v Bratislave v konzultačno-vzdelávacom…

Read more

START2ACT Prednáška pre startupy v Trnave

Po úspešnom predstavení projektu START2ACT v Bratislave sme sa presunuli do Trnavy,…

Read more

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch - kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

Read more

Pracovný workshop s témami o energetickej efektívnosti

SIEA VÁS POZÝVA NA PRACOVNÝ WORKSHOP S TÉMAMI O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Read more

Business Breakfast for Energy Efficiency - Výčapy-Opatovce

Pracovné stretnutie (Business Breakfast) - Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch,…

Read more

Business Breakfast for Energy Efficiency in Košice, Slovakia

Pracovné raňajky (Business Breakfast) - Energetická efektívnosti v malých a stredných podnikoch,…

Read more

Udržateľná energia pre start-upy a mladých malých a stredných podnikateľov

Dovoľte, aby sme Vás v mene Národného energetického klastra NEK, Centra environmentálneho…

Read more

Tip na dnešný deň
Zaistite, aby všetky vaše zariadenia na vetranie, vykurovanie či chladenie boli prevádzkovaná správne.

Bolo to pre Vás užitočné?