Podeľte sa o svoj príbeh: Podpora zelených kreditov

Prejavenie záväzku k udržateľnému prístupu Vám prinesie značné obchodné výhody.

Úvod

Uplatniťe na trhu svoje zelené kredity efektívne, aby ste:
 

 • Posilnili svoje dobré meno,
 • Zvýšili záujem a loajalitu Vašich zamestnancov,
 • Splnili environmentálne normy pre nakupovanie Vašich firemných zákazníkov,
 • Vynikli nad svojou konkurenciou.
   

Zákazníci si stále viac uvedomujú, aký vplyv na životné prostredie má ich rozhodovanie o nákupe a správaní firiem, od ktorých nakupujú. Premeňte svoje úsilie o zlepšenie udržateľnosti na konkurenčné výhodu tým, že sa podelíte o dosiahnuté úspechy.

Odporúčania

Tu sú naše štyri najlepšie tipy na podporu Vašich zelených kreditov:
 

 • Povedzte svoj príbeh: Povedzte ľuďom, čo ste urobili a čo mienite urobiť pre to, aby bola Vaša firma ekologickejšia.

 

 • Preukážte svoje prednosti v oblasti vplyvu na životné prostredie: Vysvetlite, v čom je Váš výrobok alebo služba udržateľnejšia ako u konkurencie, pokiaľ možno s externým overením Vášho tvrdenia.

 

 • Naplňte uznávané kritériá: Zvážte zažiadanie o organizačné normy, ktoré poskytujú nezávislé ubezpečenie o Vašej činnosti a dosiahnutých úspechoch.

Ďalšie informácie


Povedzte svoj príbeh
 


Podeľte sa o svoje ciele a úspechy. Jasne povedzte informácie týkajúce sa cieľov a dosiahnutých úspechov Vašej firmy na webovej stránke a v ďalších komunikačných prostriedkoch, aby ste zákazníkom oznámili, čo robíte pre to, aby Vaše správanie bolo šetrnejšie k životnému prostrediu. Text aktualizujte zakaždým, keď dosiahnete dočasný cieľ a zverejnite ho formou tlačovej správy alebo blogu.
 

Aby ste vynikli nad Vašou konkurenciou, vypracujte návrh Vášho záväzku a cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré budú súčasťou prezentácie zamerané na Vašich firemných zákazníkov.
 

Zvážte zverejnenie environmentálnej politiky alebo vyhlásenia o spotrebe energie, aby ste pre Vašich zamestnancov a zákazníkov jasne stanovili ciele a hodnoty. Tu si môžete stiahnuť vzorové vyhlásenie o spotrebe energie.
 


Preukážte svoje prednosti v oblasti vplyvu na životné prostredie
 


Prešetri akreditáciu. Preskúmajte možnosti verifikácie výrobku a služby, napr. formou ekoznačiek. Environmentálne značky poskytujú nezávislú cerfitikáciu a sú pre Vašich zákazníkov, dodávateľov a investorov dôkazom Vašej schopnosti spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia.
 

Po dosiahnutí tejto certifikácie si môžete logo tejto environmentálnej značky pridať na Vašu webovú stránku a marketingové materiály. Mnoho ekoznačiek uvádza online zoznam tovarov a služieb, ktoré dosiahli ich certifikácie a umožňuje tak viacerým firmám prísť do styku s Vašimi výrobkami.
 

Viac informácií na http://www.ecolabelindex.com/

 


Naplňte uznávané kritériá
 


V súvislosti s rastom Vašej firmy uvažujte o získani externého uznania Vášho výkonu. Mnoho podnikov napríklad zavádza medzinárodnú normu ISO 50001 pre systém energetického manažmentu a ISO 14001 pre systém environmentálneho manažérstva. Tieto normy poskytujú rámec pre riadenie environmentálnych rizík a hospodárenia s energiou, vodou a odpadmi. Pre viac informácií o metóde osvedčených postupov môžete kontaktovať niektorého z odborníkov spoločnosti ENVIROS.
 

Dosiahnutie týchto uznávaných kritérií Vám môže pomôcť nielen pri predaji zákazníkom, ale aj pri hľadaní trvalom zlepšovaní Vašej činnosti.
 

Viac informácií na: http://www.iso.sk/

 

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Zaistite presvietenie miestnosti a odraz svetla - interiér, nábytok a steny svetlých farieb, .

Bolo to pre Vás užitočné?