Šetrite na vykurovaní a chladení: HVAC

Systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) sa typicky podieľajú viac ako 40% na spotrebe energie v kancelárskych budovách a tvoria významnú časť spotreby v ďalších oblastiach podnikania. HVAC je kľúčová oblasť záujmu pre identifikáciu energeticky úsporných opatrení.

Úvod

Systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) regulujú teplotu, vlhkosť a kvalitu vzduchu v budovách a zaisťujú komfortné vnútorné prostredie pre ľudí a zariadenia v našich budovách.

Je nepravdepodobné, že Vy ako zamestnanec budete môcť rozhodnúť o výmene Vášho súčasného systému vykurovania a chladenia za účinnejšie. Existuje však niekoľko spôsobov, ktorými môžete zmeniť Vaše správanie, aby sa znížila spotreba energie pre vykurovanie a chladenie vo Vašej budove.

 

Odporúčania

1. Zistite, kto riadi Vaše systémy HVAC: Umožní Vám to hlásiť všetky problémy alebo požiadavky správnej osobe, takže budú riešiť čo najskôr. Pomôže Vám to tiež pochopiť, ako tento systém funguje v rôznych miestnostiach.
 

2. Hlásiť všetky problémy: Je potrebné, aby ste hlásili problémy, ako napr. akékoľvek známky vlhkých alebo viditeľných škár v stenách, podlahách, strechách, oknách alebo dverách Vašej budovy.
 

3. Znížte účinkami slnečného žiarenia: Ak sedíte pri okne a kvôli teplu zo slnečného žiarenia je Vám nepríjemne horúco, nastavte žalúzie tak, aby slnečné žiarenia smeroval na strop a steny. Žalúzie alebo závesy / záclony by mali byť cez noc zatiahnuté, aby v lete obmedzili tepelné zisky zo slnečného žiarenia v ranných hodinách a v zime tepelné straty.
 

4. Pred otvorením okna znížte teplotu v miestnosti: Ak je Vám horúco, najskôr skontrolujte, či je zapnuté kúrenie a či sa pred otvorením okna dá jeho teplota znížiť. Ak je zapnuté, pri otvorení okna začne vykurovacia sústava pracovať ešte intenzívnejšie.
 

5. Využívajte prirodzené vetranie a chladenie: Pred pustením klimatizácie najskôr skontrolujte, či je možné príjemnej teploty dosiahnuť otvorením okien na protiľahlých stranách miestnosti. Ak sa tým nedocieli tepelná pohoda, zatvorte okná a zapnite klimatizáciu. Klimatizácia by nikdy nemala byť pustená pri otvorených oknách!
 

6. Voľte vhodné oblečenie: Neočakávajte, že budete môcť pracovať v rovnakom oblečení počas rôznych ročných období. Je bežné, že v kanceláriách je teplotný rozdiel 3˚ C.
 

7. Nenastavujte sami ovládacie prvky: Nenastavujte ovládacie prvky ústredného kúrenia alebo chladenia, ak na to nemáte povolenie a znalosti. V prípade, že sa vyskytne problém, nahláste to.
 

8. Nepoužívajte prenosné ohrievače a chladiace zariadenia: Nenoste do kancelárie ohrievače alebo chladiace zariadenia bez povolenia. Tieto zariadenia často predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko a nikdy by nemala byť ponechaná zapnutá alebo pripojená do predlžovacieho kábla bez dozoru. Ak je Vám príliš horúco alebo chladno, najskôr to nahláste.
 

Ďalšie informácie o týchto klúčových doporučeniach nájdete nižšie v texte.

Ďalšie informácie


Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcie budovy
 


Zle udržiavaná stavebná konštrukcia budovy povedie k vyšším nákladom na vykurovanie alebo chladenie, pretože bude budova je menej schopná zadržiavať vykurovaný alebo ochladzovaný vzduch. Netesnosti v konštrukcii Vašej budovy tiež spôsobujú prievan, ktorý je nielen príčinou tepelnej nepohody a sťažností zamestnancov, ale aj vyšších nákladov na spotrebu energie. Dverami s 3 mm netesností prenikne rovnaké množstvo vzduchu ako dierou v stene o veľkosti tehly. Ak nie je v budove prievan, vykurovacie a chladiace systémy nemusia pracovať tak intenzívne, čo vedie k nižším účtom za spotrebu energie.

 

Neočakávajte, že osoby na zodpovedných miestach si budú vedomé toho, že ste vystavení prievanu, alebo akýchkoľvek problémov so stavom stavebných konštrukcii budovy, takže im to určite nahláste.
 


Obmedzenie prekurovania
 


Skôr, než sa začne používať chladiace zariadenie, je dôležité pokúsiť sa zamedziť nadmiereho prehrievania, ktoré spôsobuje napr. slnečné žiarenie, prístroje, osvetlenie a chladiace zariadenia (napr. chladničky). Príjem tepla zo slnečného žiarenia sa dá regulovať najľahšie, pretože môžete nastaviť žalúzie k presmerovaniu slnečného žiarenia na strop alebo steny. Ak nie sú na Vašom okne žalúzie alebo špeciálna odrazová fólie alebo sklo, oznámte to zodpovedným osobám. Ak sa zaoberáte firemným nakupovaním, vezmite do úvahy energetickú účinnosť výrobku, ktorý kupujete, pretože čím je produkt energeticky účinnejšií, tým menej elektrickej energie je premenené na teplo a to je vyžiarené do miestnosti.
 


Neotvárajte okna pri zapnutom kúrení
 


Ak je Vám príliš horúco a vykurovacia sústava je zapnutá, je to možno preto, že je termostat nastavený na príliš vysokú teplotu. Keď hneď otvoríte okno, aby ste sa ochladili, sústava začne kúriť intenzivnejšie, aby udržala teplotu, na ktorú je termostat nastavený. Tým sa spotrebuje viac energie a tak aj vynaloží viac peňazí.  Miesto toho oznámte zodpovednej osobe, či je možné znížiť teplotu vykurovaných priestorov. Možno by taktiež stálo za to pripomenúť tejto osobe, aké je doporučené nastavenie termostatu.  Vnútorné výpočtové teploty interiéru pre Slovenskú republiku sú v súlade s pokynmy normy STN EN 12831:

 

 • Administratíva: 20 °C

 • Strojársky priemysel obecne: 16 - 18 °C

 • Kuchyna: 15°C 


Nastavením termostatu na teplotu len o 1°C nižšie môžete znížiť náklady na vykurovanie o cca 8 %. Pri chladení sa nastavením klimatizácie o 1°C vyššie ušetrí 2-4 %.
 


Prirodzené chladenie a vetranie
 


Predtým, než požiadate o zapnutie klimatizáce, spýtajte sa, či môžete otvoriť okná na protiľahlých stranách budovy, abyste vďaka prirodzenému vetraniu ochladili teplotu vo vnútri.  Toto volné chlaďenie (free cooling) budovy má za následok nižšiu spotrebu energie a tým značné úspory nákladov na energiu.
 


Prečo voliť vhodné oblečenie
 


Ako ste sa dočítali vyššie v texte, nadmerné vykurovanie a chladenie významne zvyšuje náklady na spotrebu energie. Ak teda nebudete vyberať vhodné oblečenie, spotreba energie nutne stúpne len preto, abyste sa cítili príjemne. Vďaka vhodne zvolenému oblečeniu preto nedôjde k nadmernej spotrebe energie.
 


Ovládacie prvky HVAC
 


Systémy HVAC je zpravidla možné ovládať automaticky. Dá sa nastavit na časový spínač a tým regulovať, kedy sa zapnú a vypnú, a sú taktiež naprogramované na udržovanie určitej teploty. Obraťte sa na zodpovednú osobu a zaistite, aby boli časové spínače nastavené len na požadovanú dobu.
 

Ak dôjde k úprave termostatu, napr. zvýšením teploty, pri ktorej sa chladiaci systém zapne, pravdepodobne nebudete vedieť, ako podľa toho upraviť vykurovaciu sústavu. To by mohlo mať za následok súčastné vykurovanie aj chladenie. “Mrtvé pásmo” je treba nastaviť na cca  4 - 5° C, čím sa zaistí, že v rozmedzí daných teplôt nebude sústava ani kúriť, ani chladiť. Nižšie uvedená schéma ukazuje mrtvé pásmo v rozsahu 5° C, od 19° C do 24° C.
 

Ak zaznamenáte, že systémy HVAC sa zapínajú v zlú dobu alebo sú nastavené na nesprávnu tepIotu, nahláste to zodpovednej osobe.

 

 


Prenosné ohrievače
 


Pokiaľ je Vám stále zima a vykurovacia sústava je nastavená správne, je to známkou toho, že ide o problém so sústavou alebo stavebnou konštrukciou. Spýtajte sa osoby zodpovednej za vykurovanie a chladenie, či je možné znížiť rýchlosť prúdenia vzduchu (v prípade teplovzdušného vykurovania) – to je často nastavané na príliš vysokú rýchlosť a zamestnanci sediaci na blízko výustky trpia prievanom, alebo lokálne zvýšiť vykurovací výkon ohrievaceho telesa pomocou termoregulačného ventilu.

Problémy, ktoré predstavujú prenosné ohrievače sú tie, že môžu ovplivňovať celkovú reguláciu teploty priestoru, ktorý sa snažíte vykúriť alebo vychladiť. Tieto zariadenia taktiež často predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko a nikdy by nemalo byť ponechané zapnuté alebo pripojené do predlžovacieho kábla bez dozoru.

Majte na pamäti, že prenosné ohrievače na pracovisku sú predmetom testovania – elektrorevízie a podliehajú istým požiadavkám.

 

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Nainštalujte rozvody k zariadeniam s vypínačmi. Uľahčíte tým vypínanie techniky na konci dňa.

Bolo to pre Vás užitočné?