Financujte svoj projekt: Zelené financovanie pre startupy

Kľúčové fakty

Existuje veľa možností financovania - urobte pre svoj projekt všetko. Financovanie opatrení na dosiahnutie udržateľnosti môže byť jednoduchšie, než si myslíte.
 

Úvod

Investovanie do energeticky efektívnych zariadení obvykle dáva z ekonomického i environmentálneho hľadiska zmysel. Existuje rad dostupných programov financovania, ktoré napomáhajú čo najväčšiemu zatraktívneniu tejto investície. 
 

Odporúčania

  1. Urobte prieskum úspor nákladov vyplývajúcich z opatrení na zníženie emisií. Pri predkladaní interného obchodného prípadu sa uistite, že ste zahrnuli údaje o úsporách projekte udržateľnosti a prípadne o čase návratnosti.

 

  1. Získajte viac ponúk od dodávateľov. Zaistite, aby ste pri zostavovaní projektu porovnali a kúpili to najvýhodnejšie. Je tiež múdre skúsiť krížovo porovnať parametre o účinnosti zariadení poskytovanej prípadnými dodávateľmi. Niekedy je v ich záujme tieto údaje nadhodnocovať.

 

  1. Dôkladne preskúmajte možnosti financovania. Existuje mnoho rôznych možností financovania a dostupných dotácií. Uistite sa, že tieto všetky možnosti poznáte. Dotácie, najmä tie väčšie, často zabezpečujú financovanie len časti pôvodných kapitálových nákladov. Buďte pripravení kombinovať rôzne možnosti financovania.

Ďalšie informácie


Možnosti financovania
 


Z dôvodu časovej náročnosti preskúmavania rôznych možností financovania Vašich projektov, uvádzame nasledujúce linky:

http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

http://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/

 


Operačný program kvalita životného prostredia (OP KŽP)
 


Hlavným cieľom Operačného programu Životné prostredie (OP KŽP) je ochrana a zabezpečenie kvalitného prostredia pre život obyvateľov Slovenskej republiky, podpora efektívneho využívania zdrojov, eliminácia negatívnych vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie a zmiernenie vplyvov zmeny klímy.

http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

Tip na dnešný deň
Potrebujete, aby Váš počítač bežal, aj keď pri ňom nie ste? Vypnite monitor.

Bolo to pre Vás užitočné?