Ušetrite na osvetlení

Aj tie najúčinnejšie osvetľovacie telesá tiež možu plýtvať energiou, ak sú rozsvietené zbytočne. Dobré osvetlenie = správny druh osvetľovacích telies správne umiestnených a v prevádzke len v správnom čase.

Úvod

Existuje mnoho krokov vedúcich k zníženiu plýtvaniu energiou pri zachovaní alebo dokonca zlepšení kvality osvetlenia, vnímané zamestnancami. Tieto kroky môžu zahŕňať bezplatné kampane za zmeny správania sa, nízkonákladové harmonogramy údržby a investície do ovládacích prvkov a účinnejších svietidiel.

 

Odporúčania

 1. Obhliadka budovy: Prejdite celú budovu ráno, na obed a večer a zaznamenajte si, ktoré svetlá zostávajú rozsvietené zbytočne.
   
 2. Označte štítkom vypínače, ktorými môžu zhasínať všetci zamestnanci: Najmä v priestoroch, kde sa nezdržiavajú často, ako sú zasadacie miestnosti, sklady a sociálne zariadenie. Stiahnite si samolepky START2ACT. [Hypertextový odkaz na stiahnutie samolepiek na webovej stránke S2A].
   
 3. Zaveďte harmonogram zhasínania: Kto každý večer odchádza z budovy posledný? Zaistite, aby osoby, ktoré vykonávajú upratovanie a tí, ktorí pracujú do neskorých hodín, vedeli, ktorými vypínačmi majú zhasnúť pri opúšťaní budovy.
   
 4. Zaistite, aby zdroje svetla neboli zastavané nábytkom: Presuňte vysoké skrine a registratúry dostatočne ďaleko od okien a neumiestňujte ich priamo pod svetla.
   
 5. Odstráňte prebytočné osvetlenie: Ak nemožno presunúť nábytok alebo v prípade, že je v miestnosti príliš svetla, zvážte odobratie zbytočných žiaroviek zo svietidiel pre okamžitú úsporu energie.
   
 6. Udržujte okná a osvetľovacie telesá čisté: Bez pravidelnej údržby môže hladina osvetlenia počas 2-3 rokov klesnúť až o 30 %, čo znižuje schopnosť zamestnancov pracovať efektívne a je príčinou ďalšieho umelého osvetlenia.
   
 7. V maximálnej možnej miere využívajte prirodzené denné svetlo: Zvážte montáž lamelových žalúzií, vďaka ktorým sa slnečné žiarenie nasmeruje na strop, odkiaľ sa bude odrážať do celej miestnosti a nebude oslňovať zamestnanca.
   

 

Carbon Trust - Maximalizácia úspor energií v kancelárskom prostredí

 

 

Vplyv osvetlenia na produktivitu práce.

Vďaka správnej miere osvetlenia nielen ušetríte peniaze, ale tiež sa zvýši množstvo a kvalita práce Vašich zamestnancov.
Existujú rôzne odporúčané hladiny osvetlenia pre rôzne druhy činností, či už pracujete s papierom alebo s počítačom.
Pri práci s počítačom: 350-400 lux

 

Ďalšie informácie


Akonáhle vďaka jednoduchým opatrením, uvedeným vyššie, znížite spotrebu energie na osvetlenie, budete možno chcieť uvažovať o investíciách do ovládacích prvkov osvetlenia alebo o účinnejších zdrojoch svetla, napr. LED osvetlenie. Tento typ investičných projektov Vám má zaistí rýchlu dobu návratnosti investícií.
 


Ovládacie prvky osvetlenia
 


Bez ohľadu na to, ako účinné môžu osvetľovacie telesá byť, ak nie sú vybavené ovládacími prvkami, bude dochádzať k plytvaniu energie. Ak je jeden priestor využívaný niekoľkými ľuďmi, často nikto z nich nie je bezvýhradne zodpovedný za zhasnutie v prípade, keď nie je potreba svietiť. Ovládacie prvky osvetlenia sú nákladovo efektívny spôsob, ako riadiť osvetlenie v kanceláriách zdieľaných viacerými osobami.
                                                                          

Snímače pohybu (pasívne infračervené čidla, čiže PIR (passive infrared): Tieto snímače zaznamenávajú pohyb a automaticky zhasnú v prípade, kedy po určitej dobe nedôjde k žiadnemu pohybu. Tieto snímače sú najvhodnejšie pre miestnosti, ktoré sa trvalo nevyužívajú, ako napr. sklady, sociálne zariadenie a chodby. Tiež je možné a veľmi efektívne ich využívať vo veľkých kancelárskych priestoroch, kde je osvetlenie dobre zónované. Tým je zaistené, že celý priestor kancelárie nezostane naplno osvetlený v prípade, keď sa v ňom nachádza len pár zamestnancov.
 

Senzory denného svetla (fotobunky): Tieto snímače zaznamenávajú hladinu svetla a znižujú úroveň umelého osvetlenia súčasne s pribúdajúcou hladinou denného svetla a naopak. Tieto snímače je najvhodnejšie použiť na svetlá situované čo najbližšie okien v miestnostiach s veľkými oknami a dostatkom denného svetla. Odporúča sa použitie stmievačov namiesto náhleho zhasnutia svetiel, pretože to môže narušiť prácu zamestnancov a podnietiť ich k vypnutiu čidla a opätovnému rozsvieteniu.

 

Časový spínač (dochádzkové hodiny - pichačky): Tento spínač je možné nastaviť tak, aby automaticky rozsvietil a zhasol svetlá podľa bežných vzorcov pracovnej doby. V súčasnej dobe, kedy je už bežnejšia pružná pracovná doba, by sa týmto ovládacím prvkom mala venovať pozornosť a zohľadniť časovú flexibilitu všetkých zamestnancov. Konkrétne, napríklad časový spínač v kombinácii s čidlom denného svetla pre vonkajšie osvetlenie by mohol byť nastavený tak, aby svetlo bolo rozsvietené iba od západu slnka do polnoci a nerozsvecovalo sa zbytočne počas dňa.

 

Ovládacie prvky osvetlenia by malo byť možné prenastaviť v prípade, že majú zamestnanci pocit, že potrebujú viac alebo menej svetla. Ak zamestnanec dorazí do práce skoro, aby sa pripravil na rokovanie, musí mať možnosť si rozsvietiť, aj keď je časový spínač nastavený až na 8 hodín!
 

Ak sú ovládacie prvky osvetlenia používané správne, môžu v typickom kancelárskom prostredí znížiť spotrebu energie o 30 %.

 
Niektoré typické príklady čidiel pohybu Čidlo denného svetla

 


Výmena žiaroviek a žiariviek za LED osvetlenie
 


Modernizácia Vášho osvetlenia na LED systém môže byť veľmi efektívny spôsob, ako dosiahnuť veľké úspory energie. Spotreba energie na osvetlenie pri prechode z tradičných zdrojov na LED systém bežne klesne o 50 %. Úspory pri modernizácii osvetlenia zo žiariviek na LED sú nižšie, ale napriek tomu pôjde o dobrú návratnosť investície - dodávateľ osvetlenia alebo odborný pracovník Vám pomôže s výpočtom.
 

Pokúste sa určiť typ osvetlenia vo Vašej kancelárii pomocou nižšie uvedených obrázkov zdroja svetla

Žiarovkové svietidlo

Halogénové osvetlenie

Ziarivkové svietidlo

Žiarivkové trubice
Kompaktné žiarivkové
osvetlenie
Vysokotlakové sodíkové
osvetlenie
Metalhalogenidová
výbojka

 

Okrem úspor energie má LED osvetlenie tiež dlhšiu životnosť ako tradičné zdroje svetla a prináša preto ďalšie výhody, napr. nižšie a menej časté náklady na údržbu.

V tabuľke nižšie uvidíte potenciálne úspory energie a nákladov za 8 rokov (pri prevádzke 3 000 hodín ročne)

 

Halogenový zdroj vs. LED

 

 

50W žiarovka

5W LED

Náklady na žiarovku

3 €

10 €

Predpokladaná životnosť žiarovky (v hodinách)

2 000

24 000

Spotreba elektriny v kWh za 24 000 hod.

1 200

   120

Náklady na elektrinu v Kč (0,15 €/kWh)

180

  18

Potrebný počet žiarovek na dobu 24 000 hodin

12

   1

Celkové náklady na nákup a prevádzku žiaroviek

222

   28

 

 

 

 

 

 

 

Pri výmene žiaroviek sa vždy pozrite na štítok s uvedenou účinnosťou a zvoľte najvyššiu energetickú triedu. Energetická účinnosť je vypočítaná v pomere "lumen na watt", takže čím vyšší je pomer lm / W, tým je vyššia účinnosť.

Nástroje

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • SIEA
  The Calculator for Energy Savings and Consumption of Buildings
 • SIEA
  Solar Calculator
 • SIEA
  The leaflets for energy efficiency and savings
 • Zelená domácnostiam
  Possibilities for SME to join the National Green Energy Program for support of domestic holders as Supplier/Contractor
Tip na dnešný deň
Nezabudnite zavrieť okná a dvere keď kúrite alebo chladíte.

Bolo to pre Vás užitočné?