Business Breakfast v obci Výčapy-Opatovce.

V mesiaci máj 2017 organizovala SIEA s podporou NEK pracovný workshop (Business Breakfast) v obci Výčapy-Opatovce.

Podujatia sa zúčastnilo 28 účastníkov z rôznych odvetví a spoločností (napríklad projektanti, energetickí konzultanti a audítori, zástupcovia klastrov, živnostníci, distribútorské spoločnosti, malí výrobcovia, inštalatéri z rôznych odvetví  a ďalšie).

Témy podujatia boli úzko späté s energetickou efektívnosťou a úsporami energií v pracovnom prostredí, praktickými príkladmi a pomocou pri implementácii opatrení energetickej efektívnosti pre malých, stredných a začínajúcich podnikateľov vďaka aktivitám a poradenstvu projektu START2ACT.

Spätná väzba bola veľmi pozitívna, preto sledujte náš web http://sk.start2act.eu a zapojte sa do aktivít START2ACT v nasledujúcom období.
Tip na dnešný deň
Svieťte len tam kde je to potrebné, obmedzte plošné osvetlenie.

Bolo to pre Vás užitočné?