Business Breakfast v obci Veľké Kostoľany.

Business Breakfast v obci Veľké Kostoľany.

V mesiaci jún 2017 organizovala SIEA s podporou NEK pracovný workshop (Business Breakfast) v obci Veľké Kostoľany.

https://www.facebook.com/START2ACTproject/posts/1481150011972027

Podujatia sa zúčastnilo 14 účastníkov z rôznych odvetví a spoločností (napríklad projektanti, energetickí konzultanti a audítori, zástupcovia klastrov, správcovské spoločnost, inštalatéri z rôznych odvetví  a ďalšie).

Témy podujatia boli úzko späté s energetickou efektívnosťou a úsporami energií v pracovnom prostredí, praktickými príkladmi a pomocou pri implementácii opatrení energetickej efektívnosti pre malých, stredných a začínajúcich podnikateľov vďaka aktivitám a poradenstvu projektu START2ACT.

Spätná väzba bola veľmi pozitívna, preto sledujte náš web http://sk.start2act.eu a zapojte sa do aktivít START2ACT v nasledujúcom období.
Tip na dnešný deň
Svieťte len tam kde je to potrebné, obmedzte plošné osvetlenie.

Bolo to pre Vás užitočné?