Pracovné raňajky s témami na energetickú efektívnosť sú aktivne

START2ACT začal sériu pracovných raňajok s témami na energetickú efektívnosť pre mladé SME (malé a stredné podniky) a start upy. Prvá úspešná akcia sa konala vo Winchestri a bola organizovaná naším partnerom pre UK spoločnosťou Carbon Trust. Ďalšie zo série raňajok budú nasledovať po celej Európe a budu´zastrešené našimi partnermi konzorcia START2ACT.

Prečo sa zúčastniť na START2ACT pracovných raňajkách?

Pracovné raňajky su príležitosťou stretnúť manažérov z ostatných SME (malých a stredných podnikov) a zdielať spolu skúsenosti a konzultovať témy energetickej efektívnosti pod vedením skúsených lektorov.

V priebehu chutných raňajok sa dozviete množstvo informácií o nízko- a bez- nákladových opatreniach na úsporu energie v pracovnom prostredí, o obstarávaní energeticky efektívnych zariadení, o hospodárení s energiami v každodennej prevádzke, ako motivovať zamestnancov šetriť energiu a ďalšie témy týkajúce sa energetickej efektívnosti Vášho podniku.

Nezmeškaj príležitosť a získaj pracovné raňajky s témami na energetickú efektívnosť .

Informujte sa o najbližších pracovných raňajkách s témami na energetickú efektívnosť neďaleko od Vás [start2act@siea.gov.sk] a navštevujte nás pravidelne na http://sk.start2act.eu Informujte sa o najbližších pracovných raňajkách s témami na energetickú efektívnosť neďaleko od Vás start2act@siea.gov.sk a navštevujte nás pravidelne na http://sk.start2act.eu.

Tip na dnešný deň
Preneste svoje IT do cloudu! Menšie spoločnosti môžu týmto ušetriť až 90% energie.

Bolo to pre Vás užitočné?