Pripojte sa k Záverečnému podujatiu projektu START2ACT na konferencii EÚ Týždeň udržateľnej energie

Pripojte sa k Záverečnému podujatiu projektu START2ACT na konferencii EÚ Týždeň udržateľnej energie

Naše stretnutie, organizované spolu s ESMIG a ENABLE.EU pod názvom Čo motivuje spotrebiteľov? Overené postupy a nástroje, má za cieľ vrhnúť nové svetlo na motiváciu, zapojenie a modely učenia spotrebiteľov a spochybniť existujúce myslenie uvedením reálnych príkladov, ktoré môžu pomôcť osobám s rozhodovacou právomocou v ich poslaní dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti energetickej efektívnosti.

Stretnutie partnerov projektu START2ACT bude pozostávať z dvoch častí:

  • Učenie – osvedčené postupy a nástroje. V rámci tejto časti predstaví COO spoločnosti GEONARDO Ömer Ceylan náš projekt a jeho zistenia.
  • Panelová diskusia, na ktorej sa, okrem iných, zúčastní aj náš expert na správanie spotrebiteľov, Roxanne van Giesen z CentERdata.

Takáto diskusia medzi rôznymi stakeholdermi prispeje k rozpracovaniu prezentovaných osvedčených postupov a nástrojov a zameria ich na realitu trhu.

Konferencia na EUSEW je najväčšou európskou konferenciou zameranou na obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v Európe. Zasadnutia organizované Európskou komisiou a zainteresovanými stranami v oblasti energetiky sa zameriavajú na otázky trvalo udržateľnej energie, diskutujú o novom vývoji politík, osvedčených postupoch a myšlienkach trvalo udržateľnej energie. Podujatie je príležitosťou na stretnutie so zainteresovanými stranami, ktoré podporujú energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, dozvedia sa o úspešných politikách a podnecujú inovácie, aby spĺňali ciele EÚ v oblasti energie a klímy.

Ak by ste chceli vedieť, ako náš projekt START2ACT podporoval mladých MSP a startupy prostredníctvom  mentorských a školiacich aktivít na úsporu energie a zníženie nákladov na ich pracovisku v deviatich európskych krajinách, potom sa pripojte k nášmu zasadnutiu vo štvrtok 20. júna 2019, 09:00 - 10:00. : 30 v Bruseli - program. Registrácia je otvorená tu.

Tip na dnešný deň
Vypnite elektrické spotrebiče zo siete cez noc alebo keď ich nepoužívate. Toto opatrenie vám môže priniesť úsporu aj 90 EUR ročne.

Bolo to pre Vás užitočné?