Dan energije u Međimurskoj županiji

Dan energije u Međimurskoj županiji

24. svibnja 2018., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje je organizirala Dan energije u Međimurskoj županiji u sklopu projekta SUECH.

Cilj događaja je bio promovirati projekt i njegove rezultate na druge županije koje nisu direktno zahvaćene projektom. Predstavnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i ostalih projektnih partnera su podijelili promotivne projektne materijale građanima Čakovca, a nakon toga je slijedio edukativni dio gdje su svoja predavanja održali Maja Bratko i Nikola Gradinščak iz Međimurske energetske agencije, Ilja Drmač iz Energetskog instituta Hrvoje Požar te Tatjana Vadas, predstavnica Graditeljske škole Čakovec

Tim Energetskog instituta Hrvoje Požar prepoznao je ovo mjesto kao važan događaj za predstavljanje START2ACT projekta.

Poseban naglasak bio je na razvijenoj on line platformi za energetsku učinkovitost u malim i srednjim poduzećima i start up tvrtkama.

Tip na dnešný deň
Nastavte počítač do režimu spánku už po 5 minútach. Počítač v režime spánku / hibernácie spotrebúva veľmi málo energie, a ľahko a rýchlo sa z neho vrátite späť k práci keď potrebujete.

Bolo to pre Vás užitočné?