The importance of energy efficiency in the buildings sector

Without action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CGWithout action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CG
Tip na dnešný deň
Začnite šetriť hneď pri nákupe zariadenia - kúpa energeticky šetrného zariadenia pomáha znižovať náklady na energiu hneď od začiatku podnikania.

Bolo to pre Vás užitočné?