The importance of energy efficiency in the buildings sector

Without action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CGWithout action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CG
Tip na dnešný deň
Vypnite elektrické spotrebiče zo siete cez noc alebo keď ich nepoužívate. Toto opatrenie vám môže priniesť úsporu aj 90 EUR ročne.

Bolo to pre Vás užitočné?