Vedomostná základňa START2ACT o energetickej efektívnosti je teraz k dispozícii!

Vedomostná základňa START2ACT o energetickej efektívnosti je teraz k dispozícii!

Vitajte v projekte START2ACT!

 

S radosťou Vám oznamujeme, že START2ACT vedomostná základňa je v prevádzke!

 

Čo je to Vedomostná základňa?

Vedomostná základňa je stredisko manažérov a zamestnancov malých a stredných podnikov, ktoré poskytuje komplexný a intuitívny prístup k cenným informáciám o energetickej efektívnosti. Základňa je rozdelená na moduly, ktoré vám pomôžu oriuentovať sa v kľúčových oblastiach a vyberať si z nich podľa typu Vášho podniku (MSP alebo Startup).

Použitím vedomostnej základne získate prehľad o energetickej efektívnosti:

  • v kancelárii i doma,
  • prispôsobenej potrebám a podmienkam jednotlivých krajín,
  • aplikovanej na rôzne požiadavky v začínajúcich a malých a stredných podnikoch,
  • od jednoduchých a bezplatných tipov až po usmernenia pre komplexné projekty s vysokým dosahom,
  • s osobitným zameraním na podnecovanie zmeny správania sa pri účinnej implementácii opatrení energetickej efektívnosti.

Ako získať prístup k vedomostnej základni?

Vedomostná základňa START2ACT je prvá zo sérii nástrojov v rámci platformy INTERAKTÍVNA PLATFORMA ÚSPORU ENERGIE.

Z domovskej stránky (http://www.start2act.eu/) existujú dve možnosti navigácie a spustenia vedomostnej základne (pozrite si obrázok nižšie).

 


Buď si vyberiete možnosť ponuky INTERAKTÍVNA PLATFORMA ÚSPOR ENERGIE alebo kliknete na pole vedomostná základňa na interaktívnom tlačidle START2ACT
v pravom hornom rohu stránky.

 

* Ako môžem získať prístup k rôznym jazykom?

The Knowledge Base will be available in each language of the countries organising STAR2ACT activities. By clicking on the flags in the upper right corner of the START2ACT web page (see snip below) you can access the Knowledge Base and the entire content of the web page in one of the eight START2ACT languages.
 


Pozrite sa a objavte vedomostnú základňu pre Vás a vaše potreby! START2ACT Vám pomôže na ceste k energetickej efektívnosti.
 

Vstúpte do vedomostnej základne


Komentáre alebo návrhy? Pošlite nám svoje pripomienky na

info@start2act.eu

start2act@siea.gov.sk

 

Chcete získať ďalšie bezplatné školenia o energetickej efektívnosti pre vaše podnikanie? Pripojte sa, aby ste sa zaregistrovali v niektorom z našich začínajúcich tréningov pre malé
a stredné podniky alebo v sprievodných podujatiach v partnerských krajinách programu START2ACT.

 

Tip na dnešný deň
Začnite šetriť hneď pri nákupe zariadenia - kúpa energeticky šetrného zariadenia pomáha znižovať náklady na energiu hneď od začiatku podnikania.

Bolo to pre Vás užitočné?