E-learning


Pracujete v kancelárii?

Ste manažérom malého, stredného aleboi začínajúceho podniku?

Chcete znížiť svoju spotrebu energie a náklady na energiu?

Začnite svoj E-learning kurz zdarma už teraz!

Z nižšie uvedeného zoznamu si vyberte moduly a kliknite na Vami vybranú kapitolu. Na konci každého modulu nájdete kvíz – otestujte sa a máte šancu získať START2ACT E-learning certifikát.

Please note that we can issue cetificates only for registered users.
If you don't have an account yet you can register here.

Tento modul predstavuje základy úspory energie v oblasti osvetlenia, vzduchotechniky (HVAC) a kancelárskych zariadení.

V prvej kapitole získate cenné informácie o tom, ako využiť prírodné osvetlenie.

V druhej kapitole sa zameriame na opatrenia potrebné na modernizáciu systému HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia) a jeho využívanie energeticky efektívnym spôsobom, ktorý zabezpečí komfort pre všetkých zamestnancov.

Tretia a posledná kapitola modulu sa zameriava na podiel spotreby energie generovanej kancelárskymi zariadeniami a inými zariadeniami a na spôsoby zníženia spotreby.

V tomto module sa môžete naučiť, ako byť energeticky efektívna nielen v práci, ale aj doma.

START2ACT vám ukáže, ako účinne chrániť a izolovať váš domov v čase nízkych teplôt bez nadmerného vykurovania. Naučíte sa odhadnúť potenciálne úspory energie na vašich elektrických spotrebičoch.

Aplikujte doma opatrenia na úsporu energie a sledujte výrazný pokles spotreby energie a budete šetriž aj životné prostredie! Odporúčame Vám, aby ste sa najskôr pozreli na predchádzajúci modul (Energetická efektívnosť na pracovisku) o schopnosti uplatniť získané vedomosti v práci a doma.

Tretí modul nášho e-learningu sa zameria na témy, ktoré sú pre manažérov najdôležitejšie

Prvá kapitola poskytuje užitočné rady, ako zapojiť svojich zamestnancov do akčných plánov energetickej efektívnosti na úspešné a udržateľné rozvíjanie "zelenej" kancelárskej kultúry.

Ako základný kameň efektívneho plánovania sa druhá kapitola zameriava na meranie a monitorovanie spotreby energie. Použitím tejto metódy môže manažér úspešne naplánovať a nastaviť ciele pre budúce úspory energie.

Tretia kapitola modulu vám pomôže preskúmať rôzne aspekty nákupu a financovania investícií do energetickej efektívnosti.