Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku pre malé a stredné podniky (SME).

Pre všetkých zamestnancov, manažérov a vlastníkov mladých SME (malých a stredných podnikov).

Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku - vzdelávacie aktivity pozostávajú z 3 vzdelávacích jednotiek priamo u mladých SME (malých a stredných podnikov). START2ACT energetický expert navštívi podniky a bude rozvíjať školenie na mieru pre ich konkrétne požiadavky. Prednastavená, ale flexibilná modulárna konštrukcia zaručuje vysokú účinnosť školenia:

  • SEE - oboznámenie sa s dostupnými nástrojmi a možnými prínosmi energetickej efektívnosti.
     
  • CHECK - analýza súčasného stavu a možných úspor.
     
  • ACT - prevzať a realizovať navrhované riešenia, s priebehom od rýchlych a jednoduchých riešení k hĺbkovej podpore.
     

Zaujali Vás vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku?

Registrujte sa tu.
 

start2act@siea.gov.sk

 

Na dosiahnuitie maximálneho vplyvu odovzdávaného SME (malým a stredným podnikom), budú odborníci START2ACT sprevádzať vzdelávacie jednotky priamo na pracovisku SME s komplexným systémom monitorovania spätnej väzby a budú podporovať zúčastnené spoločnosti interaktívnymi online platformami vrátane komplexných databáz poznatkov, modulárnych výučbových systémov vzdelávania (e-learning) a funkciou "opýtaj sa experta".

 

Tip na dnešný deň
Kupujte energeticky úsporné zariadenia a elektroniku. Vyberajte najúspornejšie ako si môžete dovoliť - oplatí sa to a v konečnom dôsledku ušetríte peniaze aj energiu.

Bolo to pre Vás užitočné?