Business Breakfast v obci Veľké Kostoľany.

Business Breakfast v obci Veľké Kostoľany.

V mesiaci jún 2017 organizovala SIEA s podporou NEK pracovný workshop (Business Breakfast) v obci Veľké Kostoľany.

https://www.facebook.com/START2ACTproject/posts/1481150011972027

Podujatia sa zúčastnilo 14 účastníkov z rôznych odvetví a spoločností (napríklad projektanti, energetickí konzultanti a audítori, zástupcovia klastrov, správcovské spoločnost, inštalatéri z rôznych odvetví  a ďalšie).

Témy podujatia boli úzko späté s energetickou efektívnosťou a úsporami energií v pracovnom prostredí, praktickými príkladmi a pomocou pri implementácii opatrení energetickej efektívnosti pre malých, stredných a začínajúcich podnikateľov vďaka aktivitám a poradenstvu projektu START2ACT.

Spätná väzba bola veľmi pozitívna, preto sledujte náš web http://sk.start2act.eu a zapojte sa do aktivít START2ACT v nasledujúcom období.
Tip na dnešný deň
Vypnite elektrické spotrebiče zo siete cez noc alebo keď ich nepoužívate. Toto opatrenie vám môže priniesť úsporu aj 90 EUR ročne.

Bolo to pre Vás užitočné?