START2ACT cieľová skupina

STARTUP-y a mladé SME (malé a stredné podniky)

Cieľová skupina pre činnosti projektu START2ACT sú začínajúci podnikatelia rovnako ako vlastníci, manažéri a zamestnanci mladých SME (malých a stredných podnikov), indikatívne do 5 rokov veku v deviatich európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko , Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo.

Segment STARTUP-ov je považovaný za budúcu kostru európskych SME (malých a stredných podnikov) a veľkých podnikov. Vzhľadom na štruktúru SME (malých a stredných podnikov) v EU, projekt START2ACT je adresovaný mikro a malým podnikateľom s až do 49 zamestancami. Táto cieľová skupina tvorí podstatnú časľ všetkých SME (malých a stredných podnikov) rovnú 98%, čo predstavuje 75% zamestnaných ľudí v sektore malých a stredných podnikov. Za predpokladu, že tieto dve cieľové skupiny budú aktívne meniť svoje správanie pri spotrebe energie v každodennom živote a na pracovisku, toto správanie a činnosti budú takisto viesť k ďalším účinkom a to, že sa táto zmena správania prenesie i do ich domovov.

Ak ste súčasťou STARTAP-u, alebo mladého SME (malého a stredného podniku) a máte záujem o niektoré z našich aktivít, potom sa pridajte k START2ACT tu a my Vás budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Všetky organizácie a inštitúcie, ktoré môžu prispieť k a / alebo mať prospech z aktivít START2ACT, ale nepatria do cieľových skupín.

  • Organizácie aktívne v podpore začínajúcich SME (malých a stredných podnikov), ako sú inkubátory a akceleračné domovy, priestory spolupráce, asistenčné spoločnosti, zastrešujúce organizácie a združenia, obchodné komory a ďalšie.
  • Výrobcovia energeticky úsporných spotrebičov alebo aplikácií a súvisiace asociácie so záujmom na zvýšení využitia týchto výrobkov a podielu na trhu.
  • Poskytovatelia a dodávatelia elektrickej energie.

Ak ste súčasťou zainteresovaných strán popísaných vyššie, odporúčame, aby ste sa pridali k START2ACT a my Vás budeme v najbližšej dobe kontaktovať a spoločne nájdeme možnosti spolupráce.

 

Tip na dnešný deň
Domnienka, že ak zariadenie nikdy nevypínate predlžujete jeho životnosť, nie je pravdivá!

Bolo to pre Vás užitočné?