Synergies

Lokálny partneri

Lokálni partneri úzko spolupracujú s členmi konzorcia START2ACT v jednotlivých krajinách a spoločne sa usilujú zapojiť začínajúcich a mladých malých a stredných podnikateľov (STARUPS, MSP) v prijímaní opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Počet lokálnych partnerov neustále rastie od začiatku projektu. Tešíme sa na nové partnerstvá s ďalšími partnermi.

Tip na dnešný deň
Motivujte ľudí k tomu, aby sami nachádzali riešenia úspor na pracovisku.

Bolo to pre Vás užitočné?