Stručne

Projekt START2ACT je financovaný z HORIZON 2020 - výskum a inovácie a jeho misia je pomáhať mladým MSP a startupom šetriť energiu a znižovať náklady na pracovisku. Za týmto účelom ponúkame zadarmo poradenské, mentoringové a vzdelávacie aktivity v deviatich európskych krajinách:

Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené Kráľovstvo.

Kľúčovou oblasťou invervencie START2ACT na zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom zmeny správania sa je kancelárske vybavenie. Kancelárske vybavenie je najrýchlejšie rastúci spotrebiteľ energie v obchodnom svete a spotrebuje 15% z celkovej spotreby elektrickej energie v kanceláriách, do roku 2020 predpokladá narást na 30%. START2ACT si kladie za cieľ spustiť používanie a využívanie mnohých dostupných nástrojov a riešení, ktoré ponúkajú veľký potenciál energetických a finančných úspor, pričom nie sú ešte dostatočne použité z dôvodu nedostatku chápania toho, ako ich používať v praxi a z dôvodu nedostatočného angažovania ľudí k zmene správania v každodennom živote. Okrem toho, START2ACT si kladie za cieľ spustiť udržateľný spôsob nákupu kancelárskeho zariadenia uplatňovaného v prevádzke podniku, vrátane výberu a vybavenie miestností (HVAC, osvetlenie, atď.), tovaru a služieb. Prostredníctvom týchto aktivít, START2ACT chce zasiať kultúru udržatelnej energie do Startupov a mladých MSP.

Pracujete v mladom MSP alebo Startup v Európe? Ak áno, potom ste nosným pilierom budúcej európskej ekonomiky! START2ACT poskytuje zdarma vedomosti a know-how prenesené na realizáciu energeticky úsporných opatrení na angažovanie mladých podnikateľov a zamestnancov v oblasti udržateľnej energie. Tím START2ACT je k dispozícii na pomoc Tebe a Tvojej spoločnosti, nielen na dosiahnutie úspor energií a nákladov, ale ponúka aj konkurenčné výhody a silného postavenia na trhu. Každodenné energeticky úsporné správanie, strategické rozhodovanie a riadenie podniku je kľúčom k dokonalosti.

Chcete vedieť viac o našich partneroch a aktivitách?

Tip na dnešný deň
Domnienka, že ak zariadenie nikdy nevypínate predlžujete jeho životnosť, nie je pravdivá!

Bolo to pre Vás užitočné?