Aktivity

Napriek tomu každý Startup a MSP spotrebuje relatívne malé množstvo energie pri práci, spoločný dopad 20 miliónov Start-upov a MSP na životné prostredie v EÚ je masívny a prispieva  64% vplyvom na životné prostredie. Z tohto dôvodu je dôležité aktívne zapojenie Startupov a  MSP k dosiahnutiu cieľa EÚ 20-20-20. STAR2ACT pomôže zmapovať trhový potenciál pre takmer všetky podniky, aby nákladovo efektívnym spôsobom znížili ich spotrebu energie.

START2ACT si kladie za cieľ, aby sa sprístupnil potenciál úspor energie v európskych Startup-och a mladých MSP prostredníctvom zmien ich správania. Cez súbory inovatívneho vzdelávania a opatrení budovania kapacít, START2ACT aktivuje kroky k realizácii opatrení v oblasti energetickej efektívnosti cez mladých podnikateľov a ich rozvíjajúcich sa podnikov, rovnako i cez majteľov a zamestnancov mladých MSP v ich kanceláriách.

Pozrite sa na aktivity START2ACT a vyberte si tie, ktoré Vám najlepšie vyhovujú!

Pracovné raňajky s témami na energetickú efektívnosť. Kliknite tu.

Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku pre malé a stredné podniky (SME). Kliknite tu.

Poradenstvo - mentoring energetickej efektívnosti pre start up-y. Kliknite tu.

Opýtaj sa experta. Kliknite tu.

Tip na dnešný deň
Domnienka, že ak zariadenie nikdy nevypínate predlžujete jeho životnosť, nie je pravdivá!

Bolo to pre Vás užitočné?